Våra priser

Nedan finns våra priser, observera att det är frånpriser, det vill säga att priserna varierar beroende på hårets tjocklek, längd och materialåtgång. Är du student? På måndagar och tisdagar har du 10% rabatt. Välkommen!

Prislista